Gerrit Mulder komt als directeur de Maripaan Groep versterken

Bij de Maripaan Groep geloven we in het maximaal benutten van talenten om zo verwachtingen te overtreffen, de juiste collega op de juiste plek om het verschil te kunnen maken.

Zoals bekend is Anrico sinds juni 2023 door zijn functie bij Jumbo Supermarkten als Retail Directeur niet meer dagelijks operationeel betrokken bij de Maripaan Groep. De afgelopen maanden heeft Paul samen met het managementteam goed geanalyseerd wat wij als organisatie nodig hebben om ons gewaagde doel – een fanscore van minimaal een 9 voor collega’s, klanten, gasten en samenwerkende partners – te kunnen realiseren, het Maripaan DNA te borgen én collega’s in hun kracht te blijven zetten.

Wij zijn dan ook heel blij de komst van Gerrit Mulder als directeur per 1 maart te mogen aankondigen.

Tot 1 januari jongstleden was Gerrit als partner verbonden aan het kantoor van TRIP Advocaten Notarissen en heeft daar ook lange tijd deel uitgemaakt van de kantoordirectie.
Gerrit is binnen de Maripaan Groep geen onbekende vanuit zijn rol als adviseur en notaris. Wij zijn niet alleen verheugd met zijn komst, maar hebben ook veel vertrouwen in zijn nieuwe rol binnen onze organisatie. Gerrit laat zich wat ons betreft typeren als evenwichtig, scherp en betrokken.

Samen met Paul gaat Gerrit leidinggeven aan de Maripaan Groep en wordt eindverantwoordelijk voor de operatie en de dagelijkse leiding. Paul zal zich als ondernemer en mede-eigenaar meer richten op strategische vraagstukken, het inspireren van collega’s en het vanuit oprechte interesse stimuleren van het Maripaan DNA. 

Wij kijken uit naar de verdere groei en professionalisering van de Maripaan Groep en vooral ook naar een goede en mooie samenwerking!