Waardecreatie in de regio

We vinden het enorm belangrijk dat we waarde creëren. Maripaan Vastgoed doet dit onder andere door supermarktlocaties te optimaliseren, door horecapanden te renoveren, en door de herontwikkeling van winkelcentra te realiseren.

”Unieke locaties, vertrouwde service, persoonlijk contact”

Supermarktoptimalisatie

Supermarkten bewegen mee met hun omgeving. Verzorgingsgebieden groeien en krimpen; en dat betekent dat supermarkten regelmatig aanpassingen moeten maken om in te spelen op de veranderende markt. Daarnaast kan de exploitatie van supermarkten ook worden geoptimaliseerd door aanpassingen in de directe omgeving te maken. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van de parkeergelegenheid of het verbeteren van de toegangsweg tot een supermarkt. Deze aanpassingen doen we altijd in goed overleg met de betrokken omwonenden, de gemeente en eventuele overige belanghebbenden.

Meer weten?

Wij staan je graag te woord.

Renovatie van horecapanden

Maripaan Vastgoed heeft in de afgelopen jaren onder meer het Feithhuis en de graansilo in de binnenstad van Groningen verworven.

Het Feithhuis

Als je in Groningen woont of gewoond hebt, ben je vast bekend met het Feithhuis. Het Feithhuis is vanuit een pastorie uit het midden van de vijftiende eeuw ontstaan en is gelegen aan het Martinikerkhof, schuin tegenover de Martinitoren. Het pand deed lang dienst als woning en werd daarna onder meer gebruikt als gemeentekantoor. Het Feithhuis is nu, sinds de jaren negentig, een horecagelegenheid.

Op het moment dat Maripaan het Feithhuis overnam, voldeden de inrichting en uitstraling niet meer aan de eisen van deze tijd. Restauratie was noodzakelijk. Na de restauratie heeft een brand het gehele interieur verwoest. Daarom is recent, in samenwerking met onze stakeholders en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Het Feithhuis met succes gerenoveerd, gerestaureerd en sinds eind 2021 heropend.

De graansilo

Een andere renovatie waar we trots op zijn, is die van de graansilo. Dit karakteristieke gebouw is gelegen aan het Winschoterdiep aan de rand van de binnenstad. De graansilo – ongeveer honderddertig jaar oud – werd decennia lang gebruikt als opslagplaats voor tarwe en gerst, de grondstoffen voor het maken van bier. Jarenlang heeft het pand leeggestaan, tot het eind 2017 door Maripaan Vastgoed werd gekocht. Eerst is gestart met de herontwikkeling van de verdiepingen tot kantoor, zodat de Maripaan Groep hier haar servicekantoor kon vestigen. Daarna zijn we in 2021 begonnen met de verbouwing van de begane grond en souterrain. Hier opende Graansilo Eten & Drinken in het eerste kwartaal van 2022 haar deuren.

Herontwikkelingen

Maripaan Vastgoed heeft – samen met een strategische partner– circa 40% verworven van CVvE Winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Dit landelijk-bekende winkelcentrum, gelegen in de gelijknamige wijk, dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Met meer dan tachtig winkels, was Paddepoel jarenlang het grootste winkelcentrum van het noorden.

Als gevolg van het zeer versnipperde eigendom, is er jarenlang gediscussieerd over de herontwikkeling van het centrum. Met de komst van Maripaan Vastgoed lijkt een doorbraak te zijn geforceerd en is de verwachting dat de renovatie op termijn kan starten.

Meer weten over onze herontwikkelingen?

Neem gerust contact met ons op.