Het winkelplein bij Reitdiep wordt vernieuwd!

Het plein bij de winkels aan de Reitdiephaven bestaat nu nog vooral uit stenen, maar vanaf medio mei zal dat er heel anders uit zien. Het wordt een echte mensvriendelijke verblijfsplek. Op het plein komen onder andere een aantal bomen, een grote fontein, bankjes en wat begroeiing. Het fietsparkeren gaat ook een verbetering krijgen.

Naast een mooie, vriendelijke en veilige uitstraling zal de inrichting van het plein straks het bezoek van consumenten aan het ondernemersgebied verlengen.

Samenwerking

Het idee om het plein te verbeteren is begin 2020 al ontstaan. Maripaan heeft samen met haar adviseur DPM in eerste instantie de Gemeente, Bedrijvenvereniging West en daarna de winkeliersvereniging erbij betrokken, die allen een bijdrage hebben gedaan aan deze nieuwe invulling. Deze samenwerking is echt cruciaal geweest om dit plan van de grond te krijgen. Het resultaat is er, het was een goede samenwerking. En daar zijn we dankbaar voor en ontzettend trots op.

Lees het hele artikel van de Groninger Ondernemers Courant hier.

Beeld: door Gemeente Groningen