3e prijs publieksjury voor de graansilo bij de Groninger Architectuurprijs

Afgelopen vrijdag werden de winnaars van de Groninger Architectuurprijs 2022 bekend gemaakt. De renovatie en verbouwing van onze graansilo is bekroond met de 3e prijs van de publieksjury. Een mooie waardering, mede voor onze partners Daad Architecten en Rottinghuis Aannememingsbedrijf.

Vanaf 2002 is DAAD betrokken geweest bij diverse plannen voor verbouwingen van de graansilo. Zo is in 2009 de begane grond tot café verbouwd waarbij een terras als een laadperron aan spankabels aan de gevel is gehangen. In 2018 zijn de bovenste twee etages verbouwd tot kantoor voor de Maripaan Groep en in vervolg daarop is in 2021 een boven het water ‘zwevende’ serre ten behoeve van het Graansilo-restaurant aan de waterzijde ontworpen. De serre is, vergelijkbaar met de oorspronkelijke elevator’, als een installatie aan het robuuste gebouw gehangen. Het toegevoegde volume heeft een forse maat en levert in glas en staal ruimtelijk een boeiend contrast met de gesloten silo. Rottinghuis Aannemingsbedrijf heeft het restaurant verbouwd en de serre gerealiseerd.

De Groninger Architectuurprijs

De Groninger Architectuurprijs is dé prijs voor een goed ontwerp in de Gemeente Groningen. Ieder jaar worden aan de hand van een vakjury en een publieksjury winnaars gekozen: wat is het beste nieuwe bouwwerk van Groningen? Een enorme eer dus.

Publieksjury en publieksprijs

De publieksjury bestaat uit een groep bewoners met belangstelling voor de gebouwde omgeving van Groningen. Doorgaans gaat het om 35 tot 50 personen: een spreekwoordelijke bus vol. Zij worden een week voor de prijsuitreiking rondgeleid langs alle door de vakjury genomineerde gebouwen. Leden van de publieksjury melden zich aan na een oproep van de Stichting DAG, GRAS en Atelier Stadsbouwmeester. 

Om tot een goed oordeel te kunnen komen, krijgen alle leden van de publieksjury vooraf ook inzicht in het materiaal op grond waarvan de vakjury haar nominaties bepaalde: foto’s, tekeningen, plattegronden en projectteksten. Net als bij de vakjury komen bij de publieksjury interieur en exterieur aan de orde.

Aansluitend op de rondleiding geven alle leden van de publieksjury hun persoonlijke nummer 1 (drie punten), 2 (2 punten) en 3 (1 punt) aan. De optelsom van alle individuele beoordelingen bepaalt voor 50% de uitslag van de publieksjury. Bij een gelijke stand geeft het aantal keer dat een project individueel op 1 belandde de doorslag. De overige 50% van wordt bepaalt via de online stemming.